14Sep

Evenement/Festival

Groene Monumentendag Overtuin Bisdom van Vliet

(Museum Paulina) Bisdom van Vliet Vriend van sKBL

Haastrecht – Zuid-HollandIn het weekend van 14 en 15 september 2019 is het Open Monumentendag, een van de grootste culturele evenementen van Nederland.

De Nederlandse Tuinenstichting, die behoud van het groene erfgoed als kerntaak beschouwt, heeft een aantal monumentale tuinen en parken bereid gevonden om op Open Monumentendag haar poorten gratis open te zetten voor een groter publiek. Met de klimaatcrisis en de oprukkende monocultuur in het landschap en in tuinen, is er nu meer dan ooit reden om het belang van groen erfgoed van de daken te roepen. Als er ergens draagvlak voor moet komen is het wel voor kennis, behoud en bescherming van onze groene monumenten. De NTs doet er alles aan om dat te vergroten.

Het thema van Open Monumentendag 2019 is Plekken van plezier: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun ontspanning, vermaak en vrije tijd?

De NTs vindt dat de historische tuinen niet mogen ontbreken in dit rijtje. Al vanaf het einde van de zestiende eeuw bouwden welgestelde stedelingen landgoederen om de stank en de drukte van de stad te ontlopen. Niet voor niets noemden zij hun buitenplaatsen vaak lustoorden. Zij wisten toen al wat nu wetenschappelijk is bewezen: de tuin is goed voor de gezondheid, kortom: een plek van plezier.

Verspreid over heel Nederland is in iedere provincie (m.u.v. Flevoland) een uniek voorbeeld uitgezocht. Het zijn stuk voor stuk prachtige tuinen of parken behorend bij een buitenplaats, een boerderij, een klooster, kasteel of landgoed. Bezoekers kunnen er genieten van siertuinen met hun rozentuinen, plantencollecties, stinzenplanten en kuipplanten. Van de zogenaamde tuinsieraden als een prieel of theehuis, historische kassen, een palmhuis, oranjerie, duiventil of praalgraf. Eeuwenoude kennis van moestuinen, fruitteelt, grachtenstelsels, vijvers, natuurlijke beekjes en gebouwde waterpartijen ligt in deze monumenten opgeslagen.

De plezierige plaatsen die op uitnodiging van de Nederlandse Tuinenstichting opengaan, liggen vaak verborgen achter muren, hoge hagen of hekken. Nu kunt u deze groene oases gratis binnen gaan en met eigen ogen zien waarom het zo belangrijk is dit erfgoed te koesteren en te behouden. Wees welkom, laat u verrassen en vooral: heb veel plezier!

OVERTUIN BISDOM VAN VLIET

Hoogstraat 125, Haastrecht (Zuid-Holland)

Dit monumentale park uit eind 19e, begin 20e eeuw is de afgelopen jaren met behulp van vrijwilligers gerestaureerd. Ook enkele rechte lijnen uit de 18e eeuw, waarin de tuin een strakke geometrische vorm had, zijn hersteld, en hebben zo hun structuurbepalende functie terug gekregen. Er is een meanderende beek met natuurlijke oevers, er zijn strakke gazons, schelpenpaden en rozenperken. In het bosgedeelte heerst een serene rust, hier ligt het praalgraf van Pauline Bisdom van Vliet, de laatste bewoonster.

RONDLEIDINGEN MUSEUM PAULINA BISDOM VAN VLIET

Ook het museum Paulina Bisdom van Vliet is tijdens Open Monumentendag geopend, waarbij vrijwilligers gratis rondleidingen geven om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur. Kijk voor meer informatie over deze rondleidingen op www.bisdomvanvliet.nl