14Sep

Evenement/Festival

Open Monumentendag Buitenplaats De Leemcule

De Leemcule Vriend van sKBL

Dalfsen – OverijsselOpen Monumentendag: Plekken van Plezier

Tijdens Open Monumentendag 2019 is De Leemcule opengesteld voor publiek. Een korte omschrijving.

Omschrijving HOOFDGEBOUW van de historische buitenplaats Leemcule, XIXa, gedeeltelijk ouder. Nadat in het begin van de 19de eeuw het oorspronkelijke hoofdgebouw en het westelijke bouwhuis afgebroken werden, is in 1823-24 het oostelijke bouwhuis, in oorsprong XVIII of ouder, qua oppervlak en inhoud ongeveer verdubbeld door het aan de voorzijde (westzijde) uit te breiden met vier kamers en een vestibule. Zo ontstond een nieuw hoofdgebouw: een langgerekt (noord-zuid) bakstenen gebouw onder een afgewolfd omlopend schilddak (donker verglaasde pannen) met Keulse goot, vier hoekschoorstenen en een vierkant dakruitertje onder een ingezwenkt zinken tentdak; voorgevel: aan weerszijden door lisenen begrensde, negen traveeën brede lijstgevel met driehoekig houten frontonbord boven het risalerende middendeel van drie traveeën; centrale voordeur met bovenlicht in rijke omlijsting; meerruitsramen met persiennes; langs de gevel een bestrating met ijsselsteentjes. Stichtingssteen “Mulert 1824” in de noordelijke zijgevel. De korte gevel aan de zuidkant (5 ramen breed) staat niet haaks op de voor- en achtergevel; hij werd opgetrokken evenwijdig aan de oude lindenlaan die binnen het bestaande orthogonale lanenstelsel enigszins scheef werd aangelegd vanwege de projectie op de kerktoren van Dalfsen (zie historische tuin- en parkaanleg); dienovereenkomstig hebben de beide zuidelijke schoorstenen een ruitvormige doorsnede. Het gesloopte westelijke bouwhuis was vanwege de ligging aan de lindenlaan minder lang dan het bewaard gebleven oostelijke bouwhuis. In het interieur zijn originele onderdelen bewaard gebleven. Waardering HOOFDGEBOUW van algemeen belang: – vanwege de ouderdom; – vanwege de gaafheid; – vanwege de cultuurhistorische waarden; – als hoofdgebouw van het gehele complex; – vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de overige complexonderdelen; – vanwege de architectonische bijzonderheid dat het een uitbreiding en verfraaiing van een ouder bouwhuis betreft en dat de richting van de zuidgevel aangepast is aan het tracé van de lindenlaan. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)