01Mar

Rondleidingen

Excursies met gids op Huis te Manpad

Huis te Manpad Vriend van sKBL

Heemstede - Noord-HollandHeemstede – De beperkingen die landelijk gelden in het kader van de bestrijding van de Covid-19 pandemie, hebben ook dit seizoen weer gevolgen voor het excursieseizoen van Huis te Manpad. De wekelijkse rondleidingen zijn in ieder geval uitgesteld tot begin maart. De rondleidingen zullen starten vanaf dinsdag 1 maart, om 14.00 uur. Rondleidingen op aanvraag, buiten de tijden van openstelling, zullen ook niet eerder dan in maart van start gaan. Maar dit alles onder voorbehoud van de landelijke richtlijnen.

Het park van Huis te Manpad, Herenweg 9 te Heemstede is alleen in excursieverband te bezoeken. Dit jaar, onder voorbehoud, is er van maart t/m 15 oktober iedere zaterdag om 10.00 uur een excursie. In de tijd van de bloeiende stinsenplanten, van maart t/m mei, is er ook op dinsdag om 14.00 uur een rondleiding. Op deze tijdstippen staat er bij de poort een gids klaar die de belangstellenden meeneemt voor een boeiende wandeling. Aanmelden is niet nodig en er worden geen kosten berekend. Wel vragen wij u dit jaar individueel of met twee mensen te komen en niet met een groepje. Het hoofdhuis en de overige woningen worden particulier bewoond en zijn dus niet te bezichtigen. Een groepsbezoek (dit jaar kleine groepen, indien toegestaan) is ook buiten de openstellingstijden mogelijk, behalve op zondag. Spreek dit af met Iris de Graaff, telefoon 023-5475040. Voor overige informatie over de openstelling of excursies kan men terecht bij excursiecoördinator Peter de Jong: 06-54392301 of peter-atalanta@hotmail.com. Of volg voor de actuele gang van zaken de website.

Vervanging eikenlanen Vanuit het beheer is er de afgelopen winter toch veel werk verzet. In het parkdeel achter de werkschuur is een groot deel van de oude eikenlanen gerooid en vervangen door nieuwe exemplaren, geleverd door Staatsbosbeheer. Waarom er is gekozen voor een totale vervanging, kunt u vinden op de website. Over deze operatie en het hergebruik van sommige gevelde boomstammen is eerder al gepubliceerd.

Groot aantal reeën Tijdens de reeën-telling, vorig jaar zijn er op Manpad maar liefst 25 reeën geteld. Het forse aantal dieren veroorzaakt nogal wat schade aan het leifruit en de fruitbomen. Daarom is er een nieuw hek geplaatst in de sloot, naast de boomgaard. De verwachting is dat de dieren nu niet meer in het fruitteelt gebied bij de slangenmuur kunnen komen.

Nieuwe rondleiders gezocht Huis te Manpad zoekt nieuwe gidsen. Heeft u ook belangstelling, neem dan contact op met Peter de Jong.