Adellijke affaires

 

Dolph Boddaert, Adellijke Affaires. Ervaringen met het adelsrecht, Zutphen 2018

In de huidige egalitaire samenleving heeft de adel zijn betekenis vrijwel geheel verloren. Maar de belangstelling voor adel en adelsgeschiedenis is er nog steeds en groeit zelfs. Het rijke historische verleden vol tradities en voorrechten spreekt velen nog altijd tot de verbeelding. Bovendien hadden edelen vanouds banden met kastelen en historische buitenplaatsen, ook nu nog. Door hun landbezit speelde adel ook een aanzienlijke rol in de infrastructurele wording van ons land. In de in 1994 vastgestelde Wet op de Adeldom worden uiteenlopende dynastieke, heraldische en ander zaken geregeld.

Oud-advocaat Dolph Boddaert (1938) en zelf van adellijke afkomst, kreeg in zijn loopbaan regelmatig te maken met juridische vragen over het adelsrecht. Vaak betrof het zaken over inlijving van personen die behoren tot buitenlandse adel of affaires die betrekking hebben over overgang van adeldom op buiten het huwelijk geboren kinderen.. In die zin is de titel van het boek ook aardig gekozen. Hij publiceerde erover in de Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging. Deze publicaties – geactualiseerd en aangevuld met meer algemene artikelen over adeldom – zijn recent gebundeld in een verzorgde (gebonden) uitgave, soms voorzien van familiewapens.

Het is interessant te lezen welke onderwerpen hij in dit boek behandelt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zijn standpunten over zaken lang niet altijd parallel lopen met de visie van de Hoge Raad van Adel. Boddaert wijdt artikelen aan onderwerpen zoals buitenechtelijke (adellijke) kinderen en hun aanspraken op adellijke titels, het erkennen, verheffen of inlijven tot de wereld van de adel, het wettelijk verplichte gebruik van titulatuur in officiële documenten (paspoort, rijbewijzen en dergelijke), zaken die met ridderlijke ordes te maken hebben zoals die van de Orde van Malta, onderwerpen die een meer internationaal karakter hebben ook schrijft hij over het begrip heerlijkheden in onze tijd. In het boek geeft de auteur ook geregeld een historische beschouwing over adellijke geslachten of personen zoals Sweerts de Landas, De Geer, Van Sasse van Ysselt en anderen. Wel merk ik hierbij op dat de inhoud in zekere zin veelal op juridische geschillen en inzichten is gericht. Kortom een goed geschreven, leesbaar en bovenal interessante publicatie voor hen die geïnteresseerd zijn in zaken rond de Nederlandse adel. RD met dank aan Adel in Nederland (John Töpfer).

Adellijke Affaires. Ervaring met het adelsrecht is een gebonden uitgave en telt 252 pagina’s. Het boek is te bestellen via de website van de uitgever Karwansaray Publishers

 

ISBN; 978 94 90258 18 4. Prijs: € 22,50

 

 

Scroll naar boven