Achtergrond Ithakaprijs en Ithakastipendium

Een genereuze schenking van oud-staatssecretaris Els Veder-Smit stelde sKBL vanaf 2015 in staat om, gedurende vijf jaar, de Ithakaprijs en het Ithakastipendium uit te reiken. Prijzen bedoelt ter stimulering van interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. “Het is een logisch en doeltreffend middel om de interesse voor de buitenplaatsen te verbreden en te verdiepen. Een aanmoediging voor studenten, deskundigen en andere belangstellenden, om hun waardering voor buitenplaatsen te verwoorden, een grondslag te geven en hopelijk ook van ideeën voor verbetering van hun positie te voorzien. Wie weet wat er tevoorschijn komt!” aldus Els Veder-Smit.

Augustus 2020 is Mr. Els Veder-Smit op 98 jarige leeftijd overleden. sKBL is haar zeer erkentelijk voor dit initiatief en haar warme steun aan onze stichting en Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in het algemeen.

Dankzij een nieuwe particuliere schenker kunnen de Ithakaprijs en -stipendium vanaf 2020 nog tien jaar worden uitgereikt. Ook deze schenker is de stichting grote dank verschuldigd.

Scroll naar boven