Word donateur of Vriend

Particulier donateur

Voor individuele belangstellenden, die sKBL willen ondersteunen is het vanaf 2020 mogelijk om particulier donateur te worden door ons voor (minimaal) € 50,- per jaar te steunen. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs. U stelt ons in staat ons werk goed te kunnen verrichten. U leest er meer over in onze speciale donateursfolder.

De eenmalige, jaarlijkse bijdrage voor particuliere donateurs is € 50,- of desgewenst meer.

Onze particuliere donateurs:

 • ontvangen een informatief welkomstgeschenk over KBL;
 • krijgen jaarlijks aanbiedingen voor het bijwonen van een bijzondere ontvangst of exclusief evenement op een KBL;
 • hebben voorrang bij het intekenen op thema- en studiedagen van sKBL.

Interesse? Wilt u als particulier donateur een bijdrage leveren aan sKBL, dan bent u van harte welkom. Word donateur.

KBL-Vriend

Bent u als eigenaar of directeur verantwoordelijk voor een KBL? Dan levert u veel inspanning voor het behoud van onze KBL. Tegelijk vormt u samen een groep van (min of meer) gastvrije KBL. Met uw bijdrage erkent u onze twee belangrijkste doelen. Dit is als eerste het vergroten van de zichtbaarheid, onderlinge samenhang en bekendheid van alle Nederlandse KBL. Hiermee benadrukt sKBL vooral ook hun waarden en betekenis voor onze samenleving en hopen wij het maatschappelijk draagvlak voor hun instandhouding te vergroten. Als tweede doel bevorderen wij de uitwisseling van kennis en zaken van algemeen belang bij het in stand houden van KBL. Uw verbintenis met sKBL maakt het mogelijk om samen te delen in ervaringen, inzichten en kennis en is het eenvoudiger om passende antwoorden op uiteenlopende vragen te vinden.

De jaarlijkse bijdrage voor KBL-Vrienden is € 250,- of desgewenst meer.

KBL-vrienden krijgen:

 • Informatief welkomstgeschenk over KBL; 
 • Korting bij deelname aan sKBL-studiebijeenkomsten;
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse (exclusieve) vriendenborrel op een bijzondere KBL;
 • Geregeld berichten over zaken die voor de instandhouding van KBL van nut zijn;
 • Algemene belangenbehartiging en mediale (landelijke) representatie van KBL;
 • Incidenteel profiteren onze donateurs van schenkingen (meubels, antiquiteiten, diensten) die derden onze donateurs aanbieden;
 • Onze bedrijfsdonateurs bieden soms voordelen of diensten aan waarvan u als eigenaar/verantwoordelijke van een KBL direct kunt profiteren;
 • Berichten over activiteiten op uw KBL in onze nieuwsbrieven en sociale media mits dit een brede doelgroep aanspreekt;
 • Deelname aan interne onderzoeken en enquêtes en de uitslagen daarvan.

Interesse? Wilt u zich met uw historische buitenplaats, kasteel(museum) of gastvrij landgoed aansluiten in ons Vriendennetwerk, dan bent u van harte welkom. Wij informeren u hier graag over. Neemt u gerust contact op met Yvonne Molenaar (directeur sKBL). Mail naar ymolenaar@skbl.nl of bel 06 – 27256221.

Bedrijfsvriend

Onder onze donateurs met een bedrijf, professionele organisatie of dienst zijn mensen die sKBL met uiteenlopende redenen steunen. Voor ons netwerk is uw kennis, dienst, netwerk of expertise van nut. Ook u ondersteunt onze twee doelstellingen en draagt bij aan de realisering daarvan. sKBL spant zich daarom in ook uw belang binnen en buiten ons netwerk te representeren.

De jaarlijkse bijdrage voor Bedrijfsvrienden is € 350,-.

Bedrijfsvrienden krijgen:

 • Vermelding op de lijst Bedrijfsdonateur op de goedbezochte website van sKBL;
 • Na uw toetreding zullen wij uw bedrijf of organisatie eenmalig vermelden (logo met doorklik naar uw website) in een van onze vier digitale nieuwsbrieven. Deze worden door meer dan 45% van de circa 8.500 ontvangers intensief gelezen;
 • 50% korting op een eerste eenmalige advertentie in een van onze nieuwsbrieven;
 • Korting (max. twee personen) op deelname aan thematische sKBL-studiebijeenkomsten. 

Interesse? Wilt u zich als cultuurgroene ondernemer of erfgoedinstelling aansluiten in ons Vriendennetwerk, dan bent u van harte welkom. Wij informeren u graag hierover. Neemt u gerust contact op met Yvonne Molenaar (directeur sKBL). Mail naar ymolenaar@skbl.nl of bel 06 – 27256221.

Scroll naar boven