Aanmeldingsformulier studiedag Piloersemaborg, Groningen

Vrijdag 7 april 2017  9.30 – 18.00 uur

Groninger borgen en borgtuinen; hun behoud en hun bekendheid.  

Kosten: € 12,50 per persoon. U ontvangt een betalingsverzoek als wij uw deelname bevestigen.
Het aantal plaatsen is beperkt. Als de bijeenkomst is volgeboekt, ontvangt u hierover zo snel mogelijk bericht.

Locatie: Piloersemaborg
Sietse Veldstraweg 25-27, 9833 TA  Den Ham

Deze bijeenkomst is volgeboekt; nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst