Aanmelding BNG Bank Erfgoedprijs 2022

Gemeenten kunnen zich gaan aanmelden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022: de prijs voor de gemeente die het best met zijn erfgoed*omgaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 wil met deze prijs goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren. De BNG Bank Erfgoedprijs ter waarde van € 25.000 wordt mogelijk gemaakt door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds en wordt al sinds 2010 jaarlijks uitgereikt.

Thema: Erfgoed & Kunst
Om meer focus in het aanmeldings- en selectieproces aan te brengen, wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met een thema: Erfgoed & Kunst. Hoe kunnen kunst en erfgoed elkaar inspireren, en hoe versterken de twee domeinen elkaar? Er zijn hier verschillende perspectieven te onderscheiden: Hoe verbinden de lokale erfgoedgemeenschap en de gemeente erfgoed met kunst? Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan het zichtbaar maken en doorgeven van dat erfgoed? Is het erfgoed richtinggevend voor het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid, en zo ja, hoe?

Scroll naar boven