Aankondiging NTs-scriptieprijs 2024: Groen Erfgoed

English version see below

De NT’s-scriptieprijs

Er is veel jong talent in Nederland. Talent dat de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) graag betrekt bij haar missie om waardevol groen erfgoed te behouden. Daarom hebben we een tweejaarlijkse prijs in het leven geroepen voor de beste afstudeerscriptie of het beste afstudeerontwerp waarin dat groene erfgoed een belangrijke rol speelt. Zowel universitaire als hbo-studenten kunnen meedingen naar de prijs, die we in 2024 voor de tweede keer uitreiken.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.500 euro en een interview in het Tuinjournaal, het vriendentijdschrift van de NTs.

Beoordeling
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van enkele selectiecriteria, waaronder inhoud en originaliteit, praktische toepasbaarheid, betekenis voor het werkterrein van het groene erfgoed, relatie met de NTs, argumentatie en toegankelijkheid, en verhouding tussen (ondersteunend) beeld en geschreven woord. Deze jury bestaat in 2024 uit:

  • Johan Carel Bierens de Haan: o.a. voorzitter van Tuinhistorisch Genootschap Cascade;
  • Joost Emmerik: tuin- en landschapsarchitect en hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam;
  • Heilien Tonckens: groenontwerper, tuin- en landschapsadviseur;
  • Anne Wolff: docent Tuingeschiedenis en ontworpen Landschapsgeschiedenis en projectleider Kenniscentrum Landschap (RUG).

Om voor de prijs in aanmerking te kunnen komen, moet je zijn afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit of hbo-opleiding. Daarnaast moet de scriptie of het ontwerp in het Nederlands of Engels zijn geschreven en een samenvatting hebben van maximaal 1.500 woorden. Bij je inzending schrijf je bovendien een brief waarin je motiveert waarom de scriptie van belang is voor het werkterrein van de NTs.

Thema: groen erfgoed

Uiteraard moeten de inzendingen ook voldoen aan het thema ‘groen erfgoed’. Dat betekent dat de scriptie gaat over tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen die van cultuurhistorische waarde en van maatschappelijke betekenis zijn door bijvoorbeeld hun architectuur, vormgeving, inrichting of beplanting, dan wel over de ontwerpers of beheerders daarvan.

Aanleveren voor de tweede NTs-scriptieprijs: uiterlijk 1 maart 2024

Wil je meedingen naar de tweede NTs-scriptieprijs?

Lever dan je scriptie of ontwerp uiterlijk 1 maart 2024 digitaal in bij het bureau van de NTs (info@tuinenstichting.nl). De prijsuitreiking vindt plaats in juni 2024.

Het reglement van de prijs is te vinden op www.tuinenstichting.nl/reglement-nts-scriptieprijs/.

Vragen over de NTs-scriptieprijs kan je sturen naar info@tuinenstichting.nl of je kunt contact opnemen met de secretaris van het bestuur, tel. 06-46547307.

No-dig market garden van regeneratieve boerderij Bodemzicht op landgoed Grootstal ©Goedele Monnens.

NTs-scriptieprijs 2023

Eerder verscheen een artikel op de website van sKBL van Willemijn ter Hart-Koopal gebaseerd op haar masterscriptie ‘Grootstal – Het landgoed als sitopia’ waarmee Willemijn op 13 mei 2023 de eerste NTs-scriptieprijs won. Lees hier het artikel. Deze scriptie kunt u hier lezen.


The NTs—Thesis Prize

There is a lot of young talent in the Netherlands. Talent that the Nederlandse Tuinenstichting (“NTs”) (“Netherlands Garden Foundation”) would like to involve in its mission to preserve our valuable garden and green heritage. That is why we have created a biennial prize for the best Master’s thesis or Master’s design on our green heritage. Boths students from the university and higher education can compete for the prize, which in 2024 will be awarded for the second time.

The prize is an award of € 1.500 and an interview in the Tuinjournaal, the magazine of the Foundation.

Judging
The applications will be judged by a jury of experts who will base their selection on content and originality, practical application, significance for the preservation of green heritage, argumentation, and accessibility, and the relationship between words and (supportive) images. The jury members are:

  • Johan Carel Bierens de Haan: chairman of the Historical Garden Society “Cascade”;
  • Joost Emmerik: garden and landscape designer en head of the Master’s programme Landscape Architecture at the Amsterdam Academy of Architecture;
  • Heilien Tonckens: green designer, garden- and landscape advisor;
  • Anne Wolff: docent of Garden History and designed Landscape History and Project Coordinator Landscape Knowledge Center (“Kenniscentrum Landschap”) at the University of Groningen.

To be eligible for the prize, the thesis or the design must have been finalized in 2022 or 2023. In addition, the thesis must have been written in Dutch or English and contain a summary of no more than 1,500 words. Furthermore, in your application you have to explain why your thesis or design is of importance for the field of activity of the NTs.

Theme: our green heritage

It goes without saying that the applications must satisfy the “green heritage” theme. That means that the thesis will be about gardens, parks, public green spaces, and landscapes that are of cultural-historical value and of social-cultural significance, for example because of their architecture, form, design, or planting; or about their designers or administrators.

Registration for the second NTs-thesis prize: deadline is 1 March 2024

Do you want to compete for the second NTs-thesis prize? Then send in your thesis or your design (digitally) by 1 March 2024 at the latest to the offices of the NTs (info@tuinenstichting.nl).

The regulations applicable to the prize can be found at www.tuinenstichting.nl/reglement-nts-scriptieprijs/. Queries about the prize can be sent to info@tuinenstichting.nl, or you may contact the secretary of the Board, tel. (+31) (0) 6 4654 7307.

Scroll naar boven