Aangesloten provincies

Als eerste besloot de provincie Noord-Holland zich aan te sluiten bij het landelijke platform sKBL. Inmiddels hebben zich ook de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland zich met sKBL verbonden. De verwachting leeft dat ook de andere provincies zich zullen aansluiten. Immers, er is geen enkel ander landelijk platform dat zich inspant voor de belangen van KBL, ongeacht de achterliggende eigendomsverhoudingen.

Met het toetreden van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland is de weg geopend naar interprovinciaal overleg en voor overleg met de Vrienden van sKBL zodat visies, plannen en ervaringen met elkaar kunnen worden gedeeld. Op verzoek van de provincies zal binnen sKBL natuurlijk ook aandacht worden besteed aan relevante onderwerpen die de landelijke belangen van KBL dienen. sKBL verbindt zich ook met culturele organisaties, die binnen de provincies belangen van KBL dienen. Daarmee ontstaat een zinvol netwerk dat alle betrokkenen kan dienen.

 

Logo provincie NH Provincie Noord-Holland


Logo provincie ZH Provincie Zuid-Holland


logo_provincie_utrecht Provincie Utrecht


Logo Provincie Gelderland Provincie Gelderland

 

Laat een reactie achter

Scroll naar boven