Aan het woord is Wim Dröge

juni 2019

Wim Dröge ©Kenneth Stamp

De droom van jonkheer Henri

Kasteel Sypesteyn is tussen 1912 en 1927 gebouwd door Jonkheer C.H.C.A. (Henri) van Sypesteyn (1857-1937). Deze laatste mannelijke telg van zijn geslacht bouwde dit kasteel-museum ter nagedachtenis aan zijn familie. Hij realiseerde zijn plan op grond die ooit aan zijn voorvaderen heeft toebehoord. De omvangrijke collectie familieportretten zijn in het museum te zien. De collectie omvat ook een interessante verzameling wapens, glas, zilver, beelden, klokken en veel porselein. ‘We richten ons op twee speerpunten, de tuin en Hollands porselein’, aldus bestuurslid Wim Dröge.

Unieke tuin
De tuin is uniek. Het ontwerp van de tuin is een ode aan de Nederlandse tuinkunst. Jonkheer Henri legde, na uitgebreid onderzoek, een park aan zoals dit rond 1600 in Nederland wel gebruikelijk was. Hij publiceerde er een boek over: Oud Nederlandsche Tuinkunst. Dit weerhield hem er overigens niet van om op Sypesteyn allerlei uitheemse bomen en struiken te planten, die toen nog onbekend waren in ons land. Voorbeelden zijn de vaantjesboom, de Turkse hazelaar en de Japanse treurhoningboom. Het KRO/NCRV programma BinnensteBuiten zond begin mei opnames uit over onze tuin. (Bekijk hier het fragment)
.

Porselein
Ik ben zelf gegrepen door het verhaal van porselein, dat samenhangt met veel passie en bevlogenheid en vaak spannend is. Door de populariteit van Chinees porselein ging men overal in Europa op zoek naar de geheimen van de porseleinproductie. In 1708 slaagde de Duitser Joachim Böttger er eindelijk in om het te produceren. De inspanning om dit procedé geheim te houden, hielden lang stand maar uiteindelijk verrezen overal in Europa porseleinfabrieken, zo ook in Nederland. Een echte aanrader is het boek Het Arcanum van Janet Gleeson. Zij beschrijft hierin het leven van Böttger tegen de achtergrond van het Saksische hof. Veel aandacht schenkt zij aan zijn jacht op het procedé om porselein te kunnen maken. Het porselein kwam ook op mijn weg. Ik ging de verhalen lezen en begon zelf te verzamelen. Naast Hollands porselein interesseer ik mij ook zeer voor Delfts aardewerk. Hollands porselein is zo perfect en persoonlijk en Delfts heeft altijd iets ontroerends en naïef. Daar is perfectie iets geheel anders dan het gladde, volmaakte porselein. Het bracht me ook op Sypesteyn, waar ik nu twee jaar deel uitmaak van het bestuur. Op Sypesteyn laten we prachtig Loosdrechts porselein zien, maar we hebben ook ander bijzonder Hollands porselein aan de collectie toegevoegd.

Sierlijke vormen en verfijnde decoratie
.

Wie was De Mol?
Op dit moment is er een tentoonstelling over de oprichter ds. Johannes de Mol, de oprichter van de porseleinfabriek in Loosdrecht. Hij creëerde met zijn Manufacture Oud Loosdrecht in 1774 werkgelegenheid voor de arme plaatselijke bevolking. Afgekort is dit M.O.L. en zo werden de producten van Loosdrecht gewaarmerkt. Loosdrechts porselein is van uitzonderlijk hoog niveau en biedt een grote variëteit aan objecten. Misschien was dit wel de reden waarom hij zichzelf uiteindelijk uit de markt prees want na tien jaar ging de fabriek failliet.

Exploitatie

Het is moeilijk om in deze tijd, met een uit de culturele wereld terugtrekkende overheid, een museum rendabel te maken. In de nabije toekomst krijgen we gelukkig enige pachtinkomsten en de lage zaal in het kasteel wordt onder andere verhuurd voor huwelijken. We willen graag meer aandacht genereren voor het museum en de collectie. Echter, op dit moment is het enkel mogelijk om het museum met een rondleiding te bezoeken. Sommigen van onze bezoekers ervaren dit als drempelverhogend. Bovendien houdt dit ook in dat wij minder bezoekers tegelijk in ons museum kunnen ontvangen.

Om het museum rendabel te maken moeten er meer bezoekers komen, maar die kunnen we nu eigenlijk dus niet altijd goed ontvangen. We denken als bestuur na over de mogelijkheid om wel meer bezoekers te kunnen verwelkomen. Ik ben ervan overtuigd dat er in Nederland een groot publiek is voor wat er bij ons te zien is: een ‘nieuw’ oud kasteel en bijzondere collecties van hoge kwaliteit. Sypesteyn draait op 95 vrijwilligers. Ook de directeur Rimmert Sluiter verricht zijn werk vrijwillig. Alleen conservator kunsthistoricus Rik van Weegen en tuinbaas Henny van der Wilt hebben een deeltijd baan. Iedereen is zeer gemotiveerd. Nu werkt een trainee mee met ons kleine team. Zijn naam is Harold Kreuk. Samen met enige dames op hete secretariaat, geeft hij continuïteit aan het kantoor en spant hij zich ook in om de zichtbaarheid van ons museum te vergroten. We denken vanuit het bestuur en directie hard na over de toekomst en we werken aan een beleidsplan getiteld Sypesteyn 2025.

Netwerk

We hebben een goed contact met conservatoren van andere collecties van Hollands porselein: Gemeentemuseum Den Haag, Rijksmuseum Amsterdam, Princessehof Leeuwarden en Museum Weesp.

Sinds kort zijn we ook aangesloten bij sKBL. Het is belangrijk dat we daar deel van uitmaken en kennis kunnen delen en opdoen. Ik heb reeds zeer interessante dingen gehoord op de jaarlijkse bijeenkomst van Kasteel- en buitenplaatsmusea, waarvan er vele in dit netwerk zitten. Daarmee is direct al het effect bewezen. We hebben er echt wat aan. De musea kennen elkaar en kunnen elkaar vinden. De netwerkmomenten, lunch en borrel achteraf, zijn cruciaal om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Hier moet voldoende tijd voor worden ingepland; desnoods een spreker minder.

Ik hoop dat veel mensen de weg naar Sypesteyn zullen weten te vinden en genieten van onze bijzondere collectie Hollands porselein en ons prachtige park. Lezers van deze nieuwsbrief nodig ik van harte uit voor onze bijzondere expositie over de sociaal bewogen dominee De Mol.
Meer informatie is te vinden op de website van Kasteel Museum Sypesteyn
——————————————————————————————————————–

Wim Dröge is bestuurslid van Kasteel- Museum Sypesteyn en als levenspartner van René Dessing nauw betrokken bij de activiteiten van sKBL en stichting Erfgoed Landfort.
In 2012, het Themajaar Historische Buitenplaatsen, maakte Wim samen met Hans Bouhuijs de succesvolle documentaire Levende Buitenplaatsen die meermalen is uitgezonden. (red)