Aan het woord is Tjalling van Eysinga

intro-epema-state

Epema State in Ysbrechtum bij Sneek ontleent zijn naam aan Epe Oedsma, die waarschijnlijk op deze plaats een boerderij bezat. Het is niet bekend wanneer de huidige state is gebouwd. In een koopakte uit 1566 is sprake van een state, een tuin, een stinswier en 7 pondmaten land. Vanaf die tijd is mijn familie al aan deze state verbonden. Door huwelijken, vererving  en verkoop, via de namen Van Burmania, Rengers en Van Harinxma thoe Slooten (mijn moeder) is het nu in mijn bezit. Overigens heb ik het niet geërfd, maar in 2009 van mijn ouders gekocht.

oprijlaan-epema-stateSinds 2000 is hier het kantoor gevestigd waar ik deel van uitmaak: Van Eysinga en Oostra c.s., rentmeesters en juristen. Wij zitten op de eerste etage. De bel-etage en de tuin zijn verhuurd aan het Van der Valk-concern. Zij houden er vergaderingen, huwelijken en andere feestelijke bijeenkomsten. In het poortgebouw is een bruidssuite ingericht.

Het is een kunst om ervoor te zorgen dat een cultuurhistorische belegging zoals deze state geld opbrengt. Dat lukt goed op Epemastate. Voor de exploitatie is de Stichting Epemastate in het leven geroepen, die ook het onderhoudsfonds beheert. Met de verhuur van de bovenverdieping aan het rentmeesterskantoor en de benedenverdieping met tuin aan Van der Valk is het geheel rendabel.

Voor behoud en onderhoud wordt ook een beroep gedaan op sponsors, waarvoor we op gezette tijden een diner organiseren. Dat zijn interessante avonden, waar de sponsors gasten meenemen, die op hun beurt weer geïnteresseerd raken. Door mijn werk ben ik elke dag op Epema State aanwezig. Dat is leuk en ik kan meteen een oogje in het zeil houden.

epema-state-met-poortgebouwHet onderhoud in het park is op orde. We profiteren nu van een SIM (BRIM-subsidie) en hebben een goed onderhoudsplan. We doen veel zelf. Grasmaaien bijvoorbeeld. We werken samen met de landbouwschool, die schapen laat grazen. Ook de boomgaard is weer netjes gemaakt.

De subsidie wordt steeds minder, dat is zorgelijk. Ook de aanwijzing van POM’s (Professionele organisatie voor Monumentenbehoud), die voorrang krijgen bij toewijzing van de SIM maakt het voor kleine eigenaren moeilijk. Ik ben blij met de huidige subsidie, maar we moeten er rekening mee houden dat het zomaar kan ophouden.  We moeten ook dan de boel in stand houden.

Ik heb me aangesloten bij sKBL om mee te doen in de gezamenlijke inspanning om dit erfgoed te behouden. Aanvankelijk was er bij sommige particuliere eigenaren weerstand tegen dit initiatief van René Dessing, feitelijk omdat hij de buitenplaatsen zichtbaar maakt. Terwijl dit juist nodig is om maatschappelijk draagvlak te krijgen. Ik heb een hekel aan jammerende landgoedeigenaren. Er zijn allerlei fiscale faciliteiten. Je moet alle spelregels benutten, vaak wordt dat nog te weinig gedaan, hoewel het steeds beter gaat. Als je ondanks die mogelijkheden je goed niet rendabel kunt maken, dan moet je verkopen. Het is belangrijk om goed contact te houden met de fiscus en creatief te zijn in de mogelijkheden. Vijandigheid werkt niet goed. Iedereen heeft tenslotte een goede kant. Gewoon blijven overleggen en met respect behandelen. Goede contacten onderhouden is cruciaal.

epema-stateHet huis in St. Nicolaasga, Boschoord, moet ook rendabel worden. Ik woon op de boerderij van het landgoed en heb daar ook nog 10 jaar zelf geboerd. Mijn ouders hebben nog op Boschoord gewoond. Eerst zou ik daar ouderenzorg gaan doen, daarna heb ik nog geprobeerd om het als kantoorruimte te benutten. Toen kwam het originele idee van een luxe B&B met 8 kamers voor miniconferenties. Het huis moet nu gerestaureerd worden, waarbij een interieursubsidie van de provincie goed van pas komt. Als de B&B gerealiseerd is, zal ik er graag meer over vertellen.

Het is leuk om als rentmeester de combinatie van eigen ervaring en juridische kennis te vertalen naar zakelijk succes. Een mooie mix van binnen en buiten werken. Geboren en getogen op een landgoed, mag ik, wat mij met de paplepel is ingegeven, nu in de praktijk brengen. Mooier kan ik het me niet wensen.

December 2016