Aan het woord is het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas

Het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas-van Swelm heeft een nieuwe buitenplaats gecreëerd: De Tempelhof in Winssen (Beuningen, Gelderland). Zoals ook in de 17de eeuw gebruikelijk was, is het ontwerp een totaalkunstwerk, waar alles in evenwicht is en ieder detail er toe doet. Lees hier hun verhaal.

 

“Als krakers avant la lettre bewoonden wij jarenlang met veel plezier Slot Doddendael in Ewijk. Daar begon de zoektocht naar vormen om uitdrukking te geven aan ons gezamenlijke leven en werk, wat onder andere resulteerde in de behoefte om een eigen plek te creëren, waar alle beelden en denkbeelden samen komen. Deze plek vonden we in Winssen: een voormalig boerenbedrijf vlak bij de rivier de Waal.

 

 

 

 

We kozen ervoor om alles af te breken en met ‘een maagdelijk vel papier’ te beginnen. Een paar elementen zijn bewaard, zoals een aantal oude fruitbomen. De gemeente gaf ons het voordeel van de twijfel en dus een vergunning. Daar hebben ze nooit spijt van gehad. De waardering is groot en inmiddels is De Tempelhof als interieur-ensemble bestempeld als rijksmonument.

We hebben de buitenplaats in zijn geheel ontworpen en net als Huygens’ Hofwijck in Voorburg heeft de mens model gestaan voor het ontwerp. Je ziet de lange as als metafoor voor de verticale lijn van het menselijk lichaam. Deze alles verbindende as opent zich met de monumentale draad-stalen poort: ‘Utopia’ (hoofdeind) en eindigt bij de monumentale tempel-knop, de ‘Apocalyps’ (voeteneind). In het hart van deze tempel groeit een Gouden Bloem, geïnspireerd op de horizontale en verticale ”Maat van de Mens” (1.80m) Uit de Knop borrelt water en dit geluid vloeit samen met kosmische klanken. Hier staat de mens aan de bron van alle leven. De Tempel is als het Orakel van Delphi met de opdracht: Mens ken Uzelf. De Tempelhof als totaal-kunstwerk is een afspiegeling van de hedendaagse mens op weg naar een nieuw universeel mens- en wereldbeeld; op weg naar een Nieuwe Renaissance.

 

De Menselijke Maat en het spanningsveld van ordening en getallen vormt een natuurlijk onderdeel van ons werk.  Zo is de poort, Utopia,  7.77 m hoog, evenals de tempelknop aan het ‘voeteneind’, de Apocalyps. De plant op het voorplein heeft een diameter van 6.66 m, dezelfde maat als de hoogte van de voorgevel van het huis. Onze fascinatie voor getallen en de ordening  en het ritme van de natuur is in al ons werk terug te vinden.

      

Bij het scheppen van de Tempelhof waren we ons niet bewust van het feit dat we een nieuwe buitenplaats ontwierpen. René Dessing heeft ons erop gewezen dat in de 17de eeuw veel stedelingen buitenplaatsen als totaalkunstwerk hebben opgericht. Ook toen was het ontwerp van huis, tuin en park als één harmonisch geheel vaak een uiting van de fascinatie van de eigenaar. Een opvallende overeenkomst is er met de historische buitenplaats Hofwijck in Voorburg, waar net als bij ons, de menselijke maat als uitgangspunt heeft gediend. Naast de overeenkomsten is er ook een belangrijk verschil. Vroeger stond de buitenplaats vooral in het teken van natuurbeleving. Bij ons staat de ontwikkeling van de mens centraal. De plant beschouwen wij als symbool van de menselijke ontwikkeling en het water symboliseert de verbinding.

De Tempelhof is geen museum. Voor ons is het een ‘laboratorium van het nieuwe Denken’. We beschouwen het leven als een avontuur dat we als kunstenaars vormgeven en verbeelden. We ontvangen wel mensen in kleine groepen en bieden graag inspiratie en ruimte voor brainstorms rond de groei naar een nieuw mens- en wereldbeeld.

Voor wie eens ongedwongen op De Tempelhof wil rondkijken zijn we in de maand juni van dit jaar (2018) alle weekenden, zowel zaterdag als zondag van 10.00 – 17.00 uur geopend. We heten iedereen van harte welkom. “

 


Meer informatie over De Tempelhof en de kunstprojecten van Adelheid en Huub Kortekaas is te vinden op hun website: www.huubenadelheid-kortekaas.nl

Met dank aan Pepeyn.nl voor de foto’s.