Aan het woord is Haedewych van Kampen

Dat Haedewych haar eigen adviesbureau zou starten, lag niet meteen voor de hand. Na een studie psychologie en filosofie in Leiden, besloot zij het roer om te gooien en klassieke talen te gaan studeren. ‘Het was me duidelijk geworden dat in je levensonderhoud voorzien een lastige opgave is met een studie filosofie. Aan leraren klassieke talen was wel behoefte en die vakken vond ik op de middelbare school altijd al erg interessant’, legt Haedewych uit. Vervolgens stond zij twaalf jaar met plezier voor de klas en deed daarnaast met succes promotieonderzoek naar Martin Heidegger en het Darwinisme. Na een verhuizing naar de provincie Groningen vond Haedewych een nieuwe baan bij de Noordelijke Rekenkamer. Als beleidsmedewerker deed zij veel onderzoek naar subsidieregelingen en leerde de wereld van de subsidies uit en te na kennen. ‘Al snel kreeg ik vragen uit mijn omgeving over subsidieaanvragen en begon ik adviezen te geven. Dat beviel zo goed, dat ik dacht: waarom maak ik hier mijn werk niet van?’

Haedewych van Kampen

Hatzo Producties
In 2018 startte zij haar bedrijf Hatzo Producties. De naam ‘Hatzo’ heeft betrekking op de Hatzegopteryx, de grootste vliegende sauriër die ooit gevonden is. Vandaar ook een sauriër als logo voor haar bedrijf. Maar waarom een voorhistorisch dier?

Het eerste project dat Haedewych deed, was het nieuw aangelegde landgoed van familie in Wedde (zuidoost Groningen). Dit landgoed heeft de intrigerende naam Tenaxx. Haedewych pakt even haar oude beroep van classicus weer op en legt uit dat tenax latijn is voor ‘vasthoudend’. ‘Vasthoudend zijn was het motto van de grootvader van de eigenaar van Tenaxx’, aldus Haedewych. Landgoed Tenaxx heeft een uniek arboretum genaamd De Hangende Tuinen. Dit arboretum heeft de grootste collectie treurbomen ter wereld. ‘Veel van deze bomen komen uit het tijdperk van dinosaurussen. Zo ontstond het idee om ook een dinopark te maken. Met de opbrengst van dit park kan het beheer van het arboretum en de andere delen van het landgoed gefinancierd worden. In het park staat een model van een Hatzegopteryx. Vandaar.’

Rompslomp uit handen nemen
‘Het was mijn taak om subsidies aan te vragen om de toeristische ontwikkeling van het landgoed mogelijk te maken. Ik vind het leuk om al dat soort zaken uit te zoeken en te regelen.’ De eigenaars van het landgoed bezitten ook vier Rijksmonumenten in de provincie Groningen. Haedewych verzorgde de subsidieaanvragen voor de restauratie en voor de ontwikkeling tot groepsaccommodatie. Vervolgens raakte ze betrokken bij de stichting Erfgoed Landfort (sEL) die zich inzet voor het herstel van de historische buitenplaats Huis Landfort in het Gelderse dorpje Megchelen (gem. Oude IJsselstreek). Zij adviseert de stichting in het verkrijgen van subsidies voor onderzoek en restauratie van huis en park. Ook leverde zij een deskundige bijdrage aan het verwerven van steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse andere fondsen voor herstel van de historische moestuin.

Haedewych vervolgt: ‘Bij het aanvragen van subsidies, vooral Europese subsidies, komt meestal nogal wat bureaucratische rompslomp kijken. Je moet niet alleen digitaal een aanvraag indienen, maar er ook allerlei bijlagen en uittreksels bij leveren en op de juiste manier uploaden. Dan zijn er nog de voortgangsrapportages en soms ook wijzigingsverzoeken, als een project in de loop der tijd enigszins wijzigt. En dat laatste gebeurt natuurlijk nogal eens. Je kunt niet altijd alles volledig overzien aan het begin van een traject.‘

Landgoed Tenaxx, Wedde

Gemeenschapsgeld goed besteden
Door haar ervaring bij de Noordelijke Rekenkamer snapt Haedewych de noodzaak van al dat papierwerk wel. ‘Het gaat tenslotte om belastinggeld, om gemeenschapsgeld en dat moet goed besteed en verantwoord worden.’ Dat neemt niet weg dat het tijdrovend werk is voor eigenaren van buitenplaatsen en rijksmonumenten, ook om te achterhalen of er subsidiemogelijkheden zijn. ‘Mijn ervaring is dat er soms meer mogelijk is dan op het eerste oog lijkt. Provincies, gemeenten, fondsen willen hun middelen graag aan iets goeds besteden en hebben vaak dezelfde doelstelling als een eigenaar: restauratie, duurzaamheid, een goede (her)bestemming, toeristische ontwikkeling. Ik heb bijvoorbeeld geholpen om subsidie te verkrijgen om een beeldbepalend monument dat aan het verkrotten was te restaureren en herontwikkelen. Dat pand staat er nu weer schitterend bij. Eigenaar blij, gemeente blij en ik ook, want het is fijn om hier aan bij te kunnen dragen.’

Vriend van sKBL
Een laatste vraag aan Haedwych. Waarom ben je vriend van sKBL geworden? ‘Ik heb me als vriend aangesloten bij sKBL, omdat ik het belangrijk vind dat er verbinding is tussen mensen die monumentaal erfgoed een warm hart toedragen. Bovendien is het fijn om elkaar te ontmoeten op al die prachtige locaties.’

Zie voor meer informatie over Hatzo Producties https://hatzoproducties.nl/