Aan het woord is Arthur de Nerée tot Babberich

november 2018

Arthur de Nerée met zijn vader

Het huis Babberich, nu bekend onder de naam Halsaf, wordt al in akten van 1363 en 1380 genoemd. In 1784 kocht Mr. Johan Philip Anton de Nerée het huis en liet het herbouwen. Daarbij maakte hij gebruik van de oude fundamenten en oud muurwerk. Het landgoed verkreeg door zijn toedoen en door dat van zijn nageslacht de parkachtige omgeving zoals deze nu nog bestaat.

De naam Halsaf verwijst wellicht naar een oude gerichtplaats, maar veel spannender is de legende die aan dit huis is verbonden. Een dienstmaagd die op het huis moest passen, merkte op een avond dat er ongewenste bezoekers door een opening in de muur probeerden binnen te dringen. Zij stelde zich naast die opening met een zwaard op en maakte achter elkaar zes rovers een kopje kleiner. De zevende rover wist te ontvluchten maar wel met een opgelopen hoofdwond. Later werd diezelfde dienstmaagd uitgenodigd door een schone jongeling voor een rit per koets over de heide van Babberich. Door een windvlaag verloor de jongen zijn pruik waardoor de dienstmaagd hem als de ontsnapte rover herkende en hem pardoes voor de wielen van de koets gooide. De meid van Halsaf zou nog steeds waken over de bewoners en bezittingen van het kasteel.

Sinds 1784 is Halsaf in de familie; ik zou hier anders niet beland zijn. Zelf ben ik opgegroeid op Camphuysen, dat ook al sinds 1815 in de familie is. Helaas zijn de familieportretten uit huis Babberich verdwenen. Ik probeer nog een zelfportret van Carel de Nerée tot Babberich (1880-1909) te reproduceren.

Eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen vergeten vaak hoe mooi en bijzonder het is; ze weten gewoon niet beter. Je groeit er op en wordt als erfgenaam belast met de zorg voor het bezit en de verantwoordelijkheid om het in goede staat door te geven aan de kinderen. Dit werd in vorige generaties echt gevoeld als erf-‘belasting’. De wereld is steeds aan verandering onderhevig. Daarvoor moet je je openstellen en het landgoed met een ondernemende blik bekijken. Het bewaren van de cultuurhistorische waarde heeft zijn grenzen. Het erfgoed moet wel beschermd worden, maar niet te halsstarrig. Ik wil laten zien dat exploitatie mogelijk is, hoewel de regelgeving soms lastig kan zijn. Er ontstaat wel meer flexibiliteit in de horeca-regelgeving. Het is een kwestie van zoeken naar de mogelijkheden en de grenzen verkennen. Het heeft tijd nodig om het landgoed op de kaart te zetten. We zitten nu op een kantelpunt en ik verwacht in 2019 een positief resultaat.

Ondernemen is een roeping, je moet doelgericht zijn en de partijen bij elkaar houden. Ik zet graag een nieuwe zaak op, maar na vijf jaar word ik ongedurig en kijk rond naar een nieuwe uitdaging. Mijn aandacht ligt nu vooral bij de Koekfabriek. Hiermee laat ik zien dat ondernemen in een sociale context goed mogelijk is. De Koekfabriek werkt samen met zorgpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leuke baan te bezorgen. Er zijn nu vijf vestigingen, waarvan een op Halsaf en we zijn op weg naar tien.

Het is belangrijk dat er een ziel is op een landgoed of buitenplaats. Dat kan alleen als er activiteit plaats vindt of als het wordt bewoond. Een onderneming zoals de Koekfabriek brengt leven in de brouwerij en overigens ook geld in het laatje.

We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking en sluiten ons aan bij diverse platforms zoals sKBL. Een goed initiatief, dit communicatieplatform. We moeten blijven praten, de krachten bundelen en erfgoedbeheerders en ondernemers dichter bij elkaar brengen. De jongste generatie ondernemers kan hier van pas komen. Het gaat bij hun niet meer alleen om geld verdienen. Zij willen iets doen wat betekenis heeft en daarin het verschil maken.

Door nieuwe modellen te ontwikkelen en in de markt te zetten draag ik bij aan het levend houden van dit erfgoed, als een rentmeester 3.0. Zie voor meer informatie de website van Landgoed Halsaf

  • U kunt op het landgoed overnachten, trouwen, vergaderen of (private) dineren.
  • Elke eerste zondag van de maand is er een rondleiding en wordt de geschiedenis van het landgoed verteld.
  • Kerstfair op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018

Ook op landgoed Halsaf