Aan het woord is Alexandra van Dedem

Arthur en Alexandra van Dedem

 

 

Aan het woord is Alexandra van Dedem op kasteel Ophemert, waar zij met echtgenoot Arthur van Dedem en hun twee dochters Victorine en Frédérique woont en werkt. Onder begeleiding van een kikkerkoor, nieuwsgierige sierduiven en veel rozengeur vertelt zij haar verhaal.

 

 

Kasteel Ophemert is vermoedelijk van oorsprong 13de-eeuws, maar hierover is geen documentatie. Het kasteel werd in 1403 door de Hertogen van Gelre in leen gegeven aan het geslacht De Cock. Van 1552 tot 1844 was de heerlijkheid in bezit van het geslacht Van Haeften. Toen kwam het in bezit van Baron Mackay, nazaat van één der oudste Schotse clans, in het gaelic Mac Aoidh geheten. Wij hebben het kasteel nu in erfpacht.

Ophemert 2Het was de wens van Arthur om een buitenplaats te bewonen en te exploiteren. Ik ben daarin meegegaan. Zes jaar geleden deed zich deze kans op Ophemert voor. We hebben ons tien jaar de tijd gegeven om te zien hoe het loopt en zijn ‘from scratch’ begonnen.

 

De eerste jaren hebben we ons gericht op de restauratie en renovatie. Er moest veel worden opgeknapt en we wilden het naar onze wensen laten restaureren. Ik ben, als kunsthistoricus, geneigd om alles steeds mooier te willen maken en dan is het nooit goed genoeg. Toen ik b.v. de rozen op het voorplein drie keer had vervangen, omdat de kleur nog niet helemaal perfect was, heeft Arthur me gelukkig een halt toegeroepen. Nu zijn ze prachtig.

Eerst boden we alleen vergaderruimte te huur aan. Daar de vraag naar overnachtingsmogelijkheden daarbij erg groot was, is de Bed & Breakfast erbij gekomen. We zijn dan ook blij met de Silver Award van Zoover, waar we voor de derde keer een 9,4 scoren.

Inmiddels behoort trouwen op Ophemert ook tot de mogelijkheden. We hebben een allround2015-06-12 16.03.32 formule gevonden, waarbij het verdienmodel van groot belang is. We werken enorm hard aan een gezonde exploitatie en streven naar 100% bezetting. Dit is nodig om de kosten voor onderhoud en restauratie te kunnen dragen. Een van onze doelstellingen is persoonlijke en optimale service te bieden aan onze gasten. We zijn zeer gedreven om dit cultureel erfgoed in stand te houden.

De beginjaren zijn moeilijk geweest. Temeer daar Arthur tijdelijk werd uitgeschakeld door een ongeluk. Hij is tijdens snoei werkzaamheden uit een boom gevallen. Ik heb toen een knop omgezet en me helemaal moeten richten op commerciële activiteiten in en rond het kasteel. Omdat er niet direct voldoende inkomsten waren, kon er geen hulp worden ingehuurd en deed ik veel alleen. Hoewel het zwaar was, ben ik toch dankbaar, dat het zo gegaan is en had deze leerzame periode niet willen missen.

Door onze passie en tomeloze energie, hulp van vrienden in vergelijkbare situaties, begrip en hulp van de rentmeester van de familie Mackay én de goede samenwerking met onze cateraar zitten we nu in de lift.

Ophemert 3We zijn Vriend van sKBL geworden, omdat we dit initiatief willen ondersteunen en graag met ‘vrienden onder elkaar’ kennis willen delen. Een Vriendenforum op de website van sKBL zou dat mogelijk maken.

We hebben er alle vertrouwen in, dat onze doelstellingen op deze goddelijke plek gerealiseerd worden en hopen dat vele anderen van Kasteel Ophemert kunnen en willen meegenieten.

2015-06-12 15.36.15