54,5 miljoen euro voor instandhouding rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 54,5 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Alle aanvragen voor gebouwde, groene en archeologische monumenten die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Alleen in de categorie groene monumenten kwamen meer aanvragen binnen dan er budget was. 25 aanvragen moest de Rijksdienst om die reden afwijzen.

Buitenplaats Trompenburg in ’s Graveland ontvangt 118.384 euro instandhoudingssubsidie voor een periode van 6 jaar
Buitenplaats Trompenburg in ’s Graveland ontvangt 118.383 euro instandhoudingssubsidie voor een periode van 6 jaar

Dit jaar zijn 1114 aanvragen ingediend waarvan er 900 zijn gehonoreerd. Ruim 200 aanvragen vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd.

Cees van ‘t Veen, algemeen directeur van de Rijksdienst: “Bijna alle goedgekeurde aanvragen konden gehonoreerd worden en dat voor het tweede jaar op rij. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van een aantal jaren geleden.”

Het Rijk draagt maximaal 50% bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. De rest betaalt de eigenaar zelf.

De subsidieaanvragen voor 2017 kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2017 worden ingediend.

Voor meer informatie over de Subsidieregeling instandhouding monumenten, kijk op www.monumenten.nl.

Tuinman aan het werk in de orangerie van Kasteel Weldam

In de categorie Groen erfgoed ontvang Kasteel Weldam subsidie voor de de historische tuin- en parkaanleg

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
1 september 2016