40 jaar Uitgeverij Verloren

Dit jaar (2019) vierde Uitgeverij Verloren haar 40-jarig jubileum. Onder de duizenden publicaties die de uitgeverij op haar naam heeft staan, zijn veel boeken over historische buitenplaatsen te vinden. Uit waardering voor hun betrokkenheid bij onderzoek naar KBL, dit artikel over deze bijzondere uitgeverij.

In 1979 richtte Thys VerLoren van Themaat Uitgeverij Verloren op. Vanaf het begin specialiseerde de uitgeverij zich in wetenschappelijke studies op het gebied van de (Nederlandse) geschiedenis en historische letterkunde. Daaronder bevinden zich talrijke publicaties over KBL. De uitgaves richten zich zowel op een hoogopgeleid als een breed geïnteresseerd publiek met belangstelling voor historische of letterkundige onderwerpen. Aandacht voor KBL ontbreekt hierbij niet. Verloren onderkent het belang van onderzoek naar historische buitenplaatsen omdat zij een belangrijke plaats innemen in onze beeldvorming van het verleden. Bovendien werden ze door prominente, vaak interessante personen aangelegd en bewoond. Ook de unieke buitenplaatscultuur behoort tot hun interessegebied. Gelukkig groeit de belangstelling voor de elitegeschiedenis maar ook voor de bouwkundige of artistieke verfraaiing van KBL waardoor het mogelijk is zulke publicaties uit te brengen.  

Een van de recente uitgaves die aan KBL zijn gerelateerd, is een in 2018 als deel negen verschenen boek in een serie over Kasteel Keukenhof. De reeks gaat in op de meest uiteenlopende aspecten met betrekking tot de rijke geschiedenis van het landgoed en hun bewoners. Een bespreking van dit boek vindt u hier. Buitenplaatsen staan ook centraal in ‘Het pryeel van Zeeland’. Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 (2016) van Martin van den Broeke. Hij won in 2018 de sKBL Ithakaprijs. De auteur toont aan hoe buitenplaatsen vroeger in sterke mate het Walcherse landschap bepaalden. Hij laat zien hoe factoren als vermaak, het economische aspect, aanzien, macht en smaak door de eeuwen heen in wisselende mate een rol speelden in het buitenleven. Over dit boek leest u hier meer.

Bij het afscheid van Yme Kuiper als hoogleraar van de bijzondere leerstoel ‘Historische Buitenplaatsen en Landgoederen’ bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen, verscheen in 2017 Huis en habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen. In deze bundel geven meer dan dertig specialisten een rijk beeld van het buitenleven. sKBL berichtte er over.

In september 2019 promoveerde Joke Draaijer op een studie met als titel Landgoed als leerschool, een biografie van Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde (1889-1979). Toen deze figuur op jonge leeftijd huis en landgoed Eerde bij Ommen erfde, verkreeg zijn liefde voor de natuur een nieuwe dimensie. Door zijn contacten met Krishnamurti ontwikkelde hij zich ook spiritueel. Als bestuurder zette hij zich in voor natuurbeschermingsorganisaties en de scouting. In deze biografie legt Draaijer de wortels van zijn idealisme bloot. De laatste twee publicaties zijn onderdeel van de reeks Adelgeschiedenis. Over dit boek leest u hier meer.  

Een volledig overzicht van gepubliceerde boeken over KBL is te lezen op de website van de uitgeverij, www.verloren.nl.