300 Nijenburg. 800 jaar blauw bloed. Familiegeschiedenis in twee kwartierstaten: Jonkvrouwe Elisabeth van Foreest (1920-2007) en Maria van Egmond van de Nijenburg (1682-1742)

Een indrukwekkend boek stelde Marcel Mak samen dat handelt over de genealogieën van de adellijke geslachten Van Foreest en Van Egmond. Dit was een omvangrijke taak en om dit te klaren, raadpleegde de auteur het familiearchief van de Van Foreesten, dat uit ca dertig strekkende meter bestaat en in het Regionaal Archief Alkmaar wordt bewaard. Ook vormde de indrukwekkende verzameling familieportretten van dit geslacht een goede documentatiebron. Het werk dat Mak samenstelde, omvat een uitgebreide en beredeneerde omschrijving van alle leden van dit geslacht over een periode van achthonderd jaar. Ieder lid, zowel mannelijk als vrouwelijk, krijgt per persoon aandacht en die bijdrages worden waar mogelijk verlucht met portretten of andere relevante afbeeldingen. De prachtige buitenplaats De Nijenburg, waar de familie 260 jaar woonde van de ene op de volgende generatie en waar met de dood van Elisabeth Snethlage-van Foreest een einde aan kwam, vormt feitelijk een rode draad in deze genealogische datagids. Daarmee is een compleet beeld ontstaan van alle bewoners van De Nijenburg.

Met een chronologische beschrijving die begint met Elisabeth Snethlage-van Foreest vangt dit boek aan. Telkens volgt informatie over het geboorte- en sterfjaar, de ouders, de woonplaatsen, indien van toepassing het beroep of functies, onderscheidingen en het predicaat. Ook volgen vermeldingen van persoonlijke ‘wapenfeiten’ en bijzondere gebeurtenissen uit het leven van de genoemde personen. Bijzonderheden worden wat schaarser naarmate de auteur verder in de tijd teruggaat. Overal zijn telkens afbeeldingen opgenomen van de beschreven personen en vaak nog extra beeldmateriaal van familiewapens, huizen en relevante schilderijen.

Dit is een boek dat vooral voor genealogisch geïnteresseerden een likkebaardend geheel vormt. Terecht leest men op de achterflap van dit boek dat deze studie als een soort minicanon gezien kan worden van de Hollandse geschiedenis, niet in de laatste plaats omdat deze familie wijdvertakt en bijzonder goed aangesloten was. Dat vrijwilligerswerk op een historische buitenplaats van grote waarde blijkt te zijn, bewijst dit boek, want toen ik de auteur erover sprak, zei hij mij dat hij zich jaren geleden als vrijwilliger van De Nijenburg had aangemeld. Dat vormde het begin van dit boek, want de auteur was en is gegrepen door deze prachtige buitenplaats. Door die liefde voerde hij minutieus onderzoek uit naar dit huis en haar illustere bewoners. Dit boek vormt een prijzenswaardige weerslag van die fascinatie. Een bijzonder boek. RD

300 Nijenburg 800 jaar blauw bloed. Familiegeschiedenis in twee kwartierstaten: Jonkvrouwe Elisabeth van Foreest (1920-2007) en Maria van Egmond van de Nijenburg (1682-1742) verscheen bij Uitgeverij Pirola. Het is een gebonden uitgave van 456 pagina’s en is voorzien van talrijke kleurenafbeeldingen.

Marcel Mak, 300 Nijenburg 800 jaar blauw bloed. Familiegeschiedenis in twee kwartierstaten: Jonkvrouwe Elisabeth van Foreest (1920-2007) en Maria van Egmond van de Nijenburg (1682-1742)
ISBN 978 9090 349 190
Prijs: € 49,50

Scroll naar boven