10 Jaar na Themajaar van historische buitenplaatsen

Luchtfoto van Huygens’ Hofwijck in Voorburg. Op de foto is goed te zien hoe deze buitenplaats is ingesloten tussen infrastructuur en bebouwing. Foto is gebruiken met vermelding van de naam van de fotograaf Ramon Sewberath Misser.

In 2022 is het precies 10 jaar geleden dat het succesvolle Themajaar voor de historische buitenplaatsen plaatsvond. Dit is de reden waarom stichting kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (sKBL) nu wil gaan terugblikken op wat er in de afgelopen jaren voor historische buitenplaatsen is bereikt in het publieke en politieke draagvlak maar vooral ook wil vooruitkijken naar de uitdagingen waarmee dit monumentale erfgoed zich geconfronteerd weet. Om dit te kunnen vaststellen, organiseert sKBL een jaarprogramma van vier regionale bijeenkomsten en een slotsymposium.

Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012
2012 stond landelijk in het teken van de historische buitenplaatsen in ons land. In dat jaar stelde stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 alle van rijkswege beschermde 551 complex historische buitenplaatsen voor het eerst, volop en verbindend in de schijnwerpers. Er vonden toen vele activiteiten, bijeenkomsten, publicaties en lezingen plaats. Het themajaar gaf sindsdien aan het begrip ‘buitenplaats’ weer betekenis en levendige inhoud. Op basis van de vele bijeenkomsten in 2012, zijn destijds aanbevelingen geformuleerd die door meerdere provincies in beleid zijn omgezet. Het leidde tot belangrijke stappen in het behoud en ook kreeg het historisch groen op deze erfgoederen steeds meer aandacht.

Waar staan de historische buitenplaatsen in 2022 en later?
Nu de provinciale verkiezingen van 2023 naderen, streeft sKBL ernaar om in 2022 tot nieuwe gezamenlijke aanbevelingen te komen voor de instandhouding en het behoud van de buitenplaatsen en hun culturele en natuurwaarden. Wat zijn hun maatschappelijke en sociale waarden en wat zijn ze ons waard? Om deze vragen te beantwoorden, gaan wij op vier regiobijeenkomsten met direct betrokkenen in gesprek en staan wij stil bij de wijze waarop zij nu door de provincies worden geholpen. Aandachtsgebieden zijn klimaatadaptatie, publieksbereik, vrijwilligers, druk op de ruimtelijke inrichting en de zoektocht naar verbindende samenwerking.
Tijdens een landelijk slotsymposium presenteren wij de resultaten van deze gesprekken en bieden wij een handreiking voor de provinciale verkiezingen. Inmiddels hebben meerdere provincies en partijen hun samenwerking toegezegd. Uitdrukkelijk roepen wij belangstellenden op met ons mee te denken.

Scroll naar boven