Vriendenraad

sKBL heeft een Vriendenraad waarvan de samenstelling een afspiegeling is van de uiteenlopende gebruikersgroepen/eigenaren van KBL’s, te weten particuliere eigenaren, TBO’s, KBL’s met horecafaciliteiten, kasteelmusea, KBL’s die als zorginstelling, klooster of door bedrijven worden benut en direct betrokken organisaties. Taak van de Raad is om de directie en/of het bestuur van sKBL gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake het beleid van sKBL. Tegelijkertijd is de Raad voor alle Vrienden een orgaan waar vragen gesteld, opmerkingen gemaakt of onderwerpen naar voren gebracht kunnen worden. In principe vergadert de Raad om de negen maanden.

In deze raad hebben zitting:

  1. Otto van Boetzelaer, particulier eigenaar van landgoed/buitenplaats Eyckenstein (voorzitter)
  2. Hennie Völker-Dieben, voorzitter van de stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. Deze buitenplaats is voornamelijk als horecagelegenheid in gebruik.
  3. Philip Rogaar, verantwoordelijk voor monumenten bij Natuurmonumenten (a.i.) 
  4. Michel van Maarseveen, directeur van Paleis Het Loo (paleismuseum)
  5. Herbert-Jan Hiep is als directeur van een bij sKBL aangesloten bevriende organisatie. Hij verzorgt De Erfgoedstem.  Herbert-Jan is erfgoed-communicatiespecialist.
  6. Marjolein Sanderman (juriste) en voor de gemeente Rheden actief binnen de sectie ruimte/team regie met specifiek het behoud/beheer van cultuurgroene erfgoed.
  7. Rob Bloemendal is beheerder (conservator/manager) van Buitenplaats Twickel.
  8. Voorts nemen Herma de Heer (bestuur sKBL) en René W.Chr. Dessing (directeur sKBL) aan dit overleg deel.

Regenten

 

 

Vier regenten en de binnenvader van Het Spinhuis te Amsterdam.

Nicolaes Eliaszoon Pickenov, 1628

Collectie Amsterdam Museum