English Deutsch Franais

Zes historische buitenplaatsen in Utrecht blij met Erfgoedparels

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen ©Helene Blaak

De provincie Utrecht draagt vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels 3,3 miljoen euro bij aan de restauratie van zeventien rijksmonumenten, waaronder zes historische buitenplaatsen. Met behulp van deze bijdragen blijven deze markante monumenten behouden en wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het wegwerken van de restauratieachterstand.

De buitenplaatsen zijn Landhuis de Horst (Utrechtse Heuvelrug, Driebergen), Kasteel de Haar (Utrecht), Oranjerie Nijenrode (Stichtse Vecht, Breukelen), Kasteel Amerongen (Utrechtse Heuvelrug, Amerongen), Buitenplaats Beerschoten-Willinkshof (Utrechtse Heuvelrug, Driebergen), Muur buitenplaats Doornburgh (Stichtse Vecht, Maarssen)

Duurzaamheid

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts over de subsidieregeling Erfgoedparels: “De rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van onze provincie. Daar moeten we met z’n allen zuinig op zijn. Monumentenzorg is geen zorg van overheden alleen. Het zijn primair de eigenaren die de verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding van hun bezit en de monumentale waarde daarvan. De provincie heeft vooral een ondersteunende taak, zowel richting gemeenten als richting eigenaren.”

Erfgoedmonitor

Naast het verstrekken van restauratiesubsidie heeft de provincie Utrecht ook de Utrechtse Erfgoedmonitor ontwikkeld, waarin de omvang en urgentie van restauratie- en onderhoudsopgaven van alle rijksmonumenten inzichtelijk is gemaakt. Pennarts: “Dat helpt zowel eigenaren als overheden om afgewogen keuzes te maken over de inzet van middelen en mankracht. Ook brengt de monitor voortaan het energieverbruik van gebouwde monumenten in kaart. Aandacht voor het energieverbruik is niet alleen nodig in het kader van duurzaamheid, maar ook van belang voor de instandhouding van de monumenten. Door te besparen op energie, houden eigenaren meer geld over voor onderhoud.”


Bron: Provincie Utrecht, februari 2017

Fotowedstrijd Veluws wild tijdens faunadag op Middachten

Op zaterdag 25 maart 2017 vindt op Kasteel Middachten in De Steeg de jaarlijkse Faunadag plaats. Iedereen die meer wil weten over wild- en faunabeheer is van harte welkom. Ook dit jaar wordt een fotowedstrijd gehouden met als thema ‘wilde hoefdieren van de Veluwe’. De entree voor dit evenement is vrij.

Faunadag 2017Fotowedstrijd

Voor en door iedereen, dat is de filosofie van deze fotowedstrijd. Dit betekent dat iedereen aan deze fotowedstrijd kan deelnemen. Dus neem je fototoestel mee tijdens een wandeling op de Veluwe. Wie weet, sta je ineens oog in oog met een prachtig hert of wild zwijn en maak je de winnende foto.

De inzendtermijn loopt tot en met 13 maart 2017. Een deskundige jury kiest de drie beste foto’s. De makers van deze foto’s ontvangen een exclusieve vergroting van hun prijswinnende foto en de winnaar zelfs een gratis overnachting voor 2 personen in de logies van Middachten. De tien mooiste foto’s worden tentoongesteld tijdens de Faunadag op 25 maart aanstaande.

Meedoen

De wedstrijd kent een aantal spelregels. Zo moet het een foto zijn van een hoefdier én deze foto moet gemaakt zijn in een natuurlijke omgeving op de Veluwe. De ingezonden foto is door de deelnemer zelf gemaakt en per deelnemer kan maximaal 1 foto worden ingezonden. Meer informatie en een deelnameformulier vind je op website www.middachten.nl.

Faunadag

Alle geweien van herten, reebokken en moeflons en de slagtanden van de mannelijke wilde zwijnen die het afgelopen seizoen op de Veluwe zijn geschoten, komen speciaal voor de Faunadag naar Middachten. Daar worden ze gekeurd door een keuringscommissie en vervolgens in het kasteel en bijgebouwen tentoongesteld voor het publiek.

Tijdens de Faunadag zijn er naast de geweiententoonstelling ook diverse andere activiteiten voor jong en oud. Verschillende verenigingen geven informatie over natuur en faunabeheer en faunabeheerders vertellen uit eigen ervaring over jacht en faunabeheer op de Veluwe. Een valkenier geeft roofvogeldemonstraties. Ook kan je zien en proeven wat de poelier van het wild maakt. Speciaal voor de kinderen is er een leuke speurtocht, waarbij ze van alles over onze viervoeters te weten komen. En heb je wel eens een uilenbal uitgeplozen? De IVN laat het je graag ervaren!

Om 14.00 uur en 15.30 uur wordt de documentaire ‘Grofwild van de Veluwe’ van natuurfilmer Dick Bulten getoond. Verder zijn er tegen een kleine vergoeding rondleidingen door het prachtige kasteel.

Wildbeheer

Op de Veluwe komen grote hoefdieren als wild zwijn, edelhert, damhert, ree en moeflon voor. Omdat er op de Veluwe maar een beperkte ruimte is en veel oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw, wonen en recreatie, moeten de dieren worden beheerd. Beheren betekent ook jaarlijks een aantal dieren uit de populatie wegnemen. Dit gebeurt op basis van eerder gehouden tellingen. Naar aanleiding van die uitkomst wordt bepaald hoeveel dieren er in een gebied kunnen leven en hoeveel er moeten worden geschoten. Hierbij wordt gekeken naar de natuurlijke draagkracht van de Veluwe en de schadegevoeligheid van landbouw, bosbouw en de verkeersveiligheid.

Het afschot van wild is aan strenge regels gebonden en gebeurt door professionele faunabeheerders. De faunabeheerders leggen na afloop van het jachtseizoen vrijwillig verantwoording af aan elkaar en de maatschappij.

Johan de Haan nieuwe conservator bij Paleis Het Loo

Dit voorjaar wordt Johan de Haan de nieuwe hoofdconservator van de omvangrijke verzamelingen op Paleis het Loo te Apeldoorn. Hij volgt in deze positie Johan Carel Bierens de Haan op, die vorig jaar met pensioen ging en die van bijzondere betekenis is geweest voor de bestudering van de Nederlandse KBL.

Johan de Haan werd in 1975 te Beetsterzwaag geboren. Na zijn gymnasiumopleiding te Sneek studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Groningen waar hij in 1998 cum laude afstudeerde. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Hier ziet men uit Paleizen. Het Groninger interieur in de zeventiende en achttiende eeuw‘. Vanaf 2008 is hij senior adviseur Monumentenbeleid bij het bureau van de Rijksbouwmeester. Bovendien is hij drie jaar verbonden geweest als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Toegepaste kunsten en kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting (OKS) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij destijds ook promoveerde.

Bij sKBL vormt Johan samen met Julia Hennig en René Dessing een curatorium rond de start van de sKBL summerschool for the study of Dutch Castles and Country Houses in 2018.

sKBL wenst de even sympathieke als deskundige Johan de Haan veel succes op een van onze mooiste buitenplaatsen van ons land.

Heemschut ontsluit archief

Het archief van Erfgoedvereniging Heemschut is onlangs gedigitaliseerd en staat sinds eind januari 2017 op hun website. Alle tijdschriften, jaarverslagen en boekjes van de Heemschutserie zijn nu online in te zien. Daarnaast vindt u een collectie met dia’s uit een privé collectie die u, tegen voorwaarden, gratis kunt downloaden. Kijk voor informatie op de website van Heemschut.

Stinzenstruin in 2017

Op een tiental landgoederen en tuinen van states, stinzen, en stijlvolle eeuwenoude monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen. In februari bloeien de Sneeuwklokjes al en Sterhyacint, Longkruid, Holwortel en Bostulp zijn slechts een paar voorbeelden van deze voorjaarsbloeiers. Elke stinzenplant bloeit op haar eigenwijze tijd, geen seizoen is gelijk en daarom is er de Stinzenflora-monitor waar je kunt zien wanneer, wat en waar bloeit. Dit is een goed hulpmiddel bij het plannen van een bezoek aan deze terreinen. Kijk voor de actuele bloeigegevens op www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor. De Stinzenflora-monitor geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Nederland en is
actief van 11 februari – 14 mei 2017.

In het voorjaar ‘Erop uit’

Stinzenflora-monitor

Stinzenflora-monitor

De stinzenflora routekaart laat zien welke locaties echte bloeiende hotspots van Friesland zijn. In een soort möbius beweging in oostelijke of westelijke richting zijn diverse tochtjes mogelijk. Een struin kan bijvoorbeeld beginnen in Jelsum, gevolgd door Koarnjum, Stiens, Frjentsjer en Easterein. Vandaar richting Raerd, om via Ljouwert, Feanwâlden, Kollum te bezoeken. Een möbius is het symbool van oneindigheid, starten kan op eigen gelegenheid en vanaf elk gewenste locatie.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor een ontvangst van groepen in het gerenoveerde Pakhûs SOLO in Stiens met een ‘Praatsje oer stinzenblomkes en de Vlaskamptún’ en aansluitend een struin door de stinzenflora-tuin.

Tip om te overnachten: De B&B’s van Epema State in Ysbrechtum, Martena State in Koarnjum, Stania State in Oentsjerk of een van de vele andere mogelijkheden in Friesland.

Stinzenflora hotspot buiten Friesland
In Gelderland is in de beschutte omgeving van het landgoed bij het kasteel Hackfort een waar stinzenfloraparadijs. Daar kunt u zien hoe op een dergelijk oud terrein de stinzenflora hersteld wordt.

Uniek authentiek arrangement
Met de Friese paardentram langs stinzenflora op historische locaties

Dekema State paardentramOp een tiental landgoederen en tuinen van staten, stinzen, en stijlvolle eeuwenoude monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen. De landgoederen Dekema State in Jelsum, Martenastate in Koarnjum, en Stinze Stiens, de Vlaskamp-parktuin bij het Doktershûs vlak bij de oude St. Vituskerk, zijn samen fraaie voorbeelden van historische locaties met een rijke stinzenflora. Het hele seizoen door is er veel te genieten van deze vroege voorjaarsbodes. Op 8 april 2017 kunt u meegenieten tijdens een ‘StinzenFloraTour’ met de Friese paardentram in een volledig verzorgd beleefarrangement.

Meer informatie op de speciale website van Stinzenflora in Friesland

 

Nieuwe natuur impulsen op Landgoed Eyckenstein

Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk krijgt op boerderij de Tolboom aan de Eikensteeg een nieuwe pachter, Jacob Beeker. Hij is een biologische boer die het vee weer de ruimte geeft om van de buitenlucht te genieten. Ook een landgoedwinkel hoort bij dit concept. De komst van Jacob Beeker en zijn gezin is aanleiding voor een verdere kwaliteitsimpuls op het landgoed. Eerder is de oude moestuin omgevormd naar een biologische tuinderij en kruidentuin en onlangs is het oudste Dassenbosje van de provincie Utrecht onder beheer gekomen van Eyckenstein, waarmee het behoud voor de toekomst veilig gesteld is.

De eigenaren van Eyckenstein, de familie Van Boetzelaer, kiezen in de ontwikkeling en het beheer van het natuur- en cultureel erfgoed,  zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen.

Boetzelaersveld-750

Nieuwe ambities

Het overgrote deel van het natuurgebied van landgoed Eyckenstein is openbaar toegankelijk. Het ligt gedeeltelijk ingeklemd tussen Hollandsche Rading en Lage Vuursche. Eyckenstein wil de belasting van het natuurgebied door intensief landbouwverkeer zo veel mogelijk beperken. Grote machines veroorzaken onrust in het gebied en kruisen fiets- en wandelpaden, waardoor bezoekers van het landgoed hinder ondervinden.

De smalle strook tussen Lage Vuursche en Hollandsche Rading vormt  de natuurverbinding tussen Utrechtse Heuvelrug en Goois Natuurreservaat. Hierin ligt ook nog 12 ha landbouwgrond. Om een robuustere verbinding te realiseren voor fauna zou deze landbouwgrond omgevormd moeten worden naar natuur. Landgoed Eyckenstein getroost zich veel inspanningen en kosten zodat bezoekers ongestoord kunnen genieten en tot rust komen en dat ook de natuur zelf zich voldoende kan ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat Eyckenstein toekomstbestendig is. Onlangs heeft de provincie ingestemd om deels bij te dragen aan de plannen. Om het gehele natuurbeheerplan ook financieel uitvoerbaar en sluitend te krijgen, wordt met gemeente De Bilt overlegd over de realisatie van boomhutten op het landgoed.

Boomhutten

Boomhutten aan de Eikensteeg moeten gaan zorgen voor een rijke ervaring voor mensen die de natuur heel intensief willen beleven. De boomhutten met douche, maar zonder keuken zijn geschikt voor 2 tot 4 personen en bieden midden in het bos een ultieme natuurbeleving. Voor de bezoekers van het landgoed een nieuwe mogelijkheid om de schoonheid van de Maartensdijkse bossen te ervaren. De boomhutten staan gepland in een stukje Douglasbos waardoor de natuurbelasting minimaal is. Met uitvoer van het gehele plan kan een grote kwaliteitsslag gemaakt worden.

Meer informatie over landgoed Eyckenstein op www.eyckenstein.nl.

Bron: persbericht Landgoed Eyckenstein

Kasteel Amerongen zoekt met spoed tuinbaas (0,4 fte)

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen bezit één van de mooiste historische kasteeltuinen van het land, bestaande uit een bloementuin, een biologische moestuin en een parkbos, totaal plm. 10 ha. De tuin wordt onderhouden door een grote groep enthousiaste vrijwilligers, onder leiding van een parttime tuinbaas. Een aantal werkzaamheden is uitbesteed aan hoveniersbedrijven.

Voor het beheer van onze kasteeltuin zijn we met spoed op zoek naar een vakbekwame

TUINBAAS (0,4 fte) m/v

De tuinbaas bewaakt het historisch ontwerp van park en tuin en zorgt voor continuïteit in het beheer. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt de contacten met de directie, vrijwilligers, ingehuurd personeel en publiek.

De functie-eisen zijn:

*deskundigheid op het gebied van sier-, biologische moestuin, parkbos alsmede op het gebied van hovenierswerkzaamheden;
*kennis van en ervaring met het onderhoud van historische tuinen;
*sociaal en contactueel vaardig;
*ruime ervaring met het aansturen van vrijwilligers;
*flexibele inzetbaarheid;
*relevant netwerk om benodigde kennis indien noodzakelijk te verwerven;

De tuinbaas werkt onder verantwoording van de directie, maar functioneert in hoge mate professioneel zelfstandig.

Bij de selectieprocedure is een vertegenwoordiging van de vrijwilligers betrokken.

Informatie over deze vacature wordt verstrekt door de adjunct-directeur van Kasteel Amerongen,
mevrouw Waronne Elbers, tel. 06-39198152.

Sollicitaties kunnen tot en met 19 februari a.s., bij voorkeur per e-mail worden gericht aan:
waronne.elbers@kasteel-amerongen.nl

Of per post aan:

Stichting Kasteel Amerongen,
t.a.v. Mw. W. Elbers,
Drostestraat 20,
3958 BK Amerongen.

Muiderslot Symposium Wonen in de middeleeuwen op 8 februari 2017

Naar aanleiding van de tentoonstelling De kracht van kleur in de Middeleeuwen en het themajaar Wonen in de Middeleeuwen organiseert het Muiderslot een symposium over het dagelijks leven in huizen en kastelen. Met welke objecten vulde de middeleeuwer zijn vertrekken, hoe verlichtte
hij zijn woning, hoe hield hij zichzelf en zijn omgeving warm en schoon? Kortom, wat is nog te reconstrueren met betrekking tot het middeleeuwse wonen? Historici, kunsthistorici en archeologen vertellen over hun onderzoek.
Voor programma en inschrijving: kijk hier

Figi en Oud London samen in slot Zeist

De twee bekende Zeister horecabedrijven Figi en Oud London gaan een langdurige samenwerking aan voor de exploitatie van Slot Zeist.  Zij openen samen de poorten van het historische slot om u daar op het bordes te mogen ontvangen. Of dit nu voor een congres, vergadering, receptie, diner, feestavond of bruiloft is. Slot Zeist biedt u de faciliteiten op maat in een prachtige ambiance.

Op vrijdag 13 januari is de huurovereenkomst getekend met de gemeente Zeist voor de komende vier jaar. Figi, Oud London en de gemeente Zeist streven één doel na: een zo ruim mogelijke openstelling van het Slot. Gezamenlijk laten deze Zeisterse organisaties deze unieke locatie nog meer bruisen.

Slot Zeist contract Figi en Oud London

Victoria Ruijs, Marcel Fluitman en Erik van Dijk

Wethouder Marcel Fluitman, Figi-directeur Victoria Ruijs en Oud London-directeur Erik van Dijk hebben het huurcontract voor het Slot tussen de gemeente Zeist en Slot Zeist Horeca BV (Figi & Oud London) getekend. Ruijs: “Wij staan aan de start van een mooie Zeister samenwerking in misschien wel de mooiste locatie van midden-Nederland”. Van Dijk, algemeen directeur van Oud London: “Slot Zeist past heel goed binnen ons portfolio horecabedrijven, locaties en activiteiten“.

Beide bedrijven zijn al ruim anderhalve eeuw met Zeist en de regio verweven. Zij hebben een sterke naam dankzij hun, in en buiten Zeist, gewaardeerde professionele expertises op divers terrein: beide als horecabedrijf, Figi met zijn theaterfunctie en Oud London met zijn verschillende cateringlocaties in Utrecht en omgeving. Met hun uitgebreide, elkaar aanvullende relatienetwerken, hun brede ervaring en hun respect voor het Slot als Zeister monument zetten zij zich in om het Slot commercieel en cultureel nog beter in de markt te zetten.

De nieuwe joint venture gaat ook samenwerken met de Zeister organisaties die het Slot al benutten én staat open voor initiatieven uit de Zeister samenleving.  Met de vaste gebruikers van Slot Zeist is voorafgaand aan het gemeentecontract al overleg over de plannen geweest.

 

Exclusieve openstelling kapel Kasteel de Haar

Voor het eerst sinds de grote restauratie van De Haar aan het begin van deze eeuw, opent de kapel van Kasteel de Haar zijn deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen van 1 februari tot 23 april 2017 tijdelijk een kijkje nemen in dit doorgaans voor publiek gesloten monument.

In een uitgestrekt park met riante waterpartijen en romantische stijltuinen ligt Kasteel de Haar, het meest luxueuze kasteel van Nederland. Aan de voet van het kasteel ligt de bijbehorende, eeuwenoude kapel als een laatste tastbare herinnering aan het oude dorpje Haarzuilens.

kapel-de-haarDe sfeervolle kapel wordt gekenmerkt door sereniteit en elegante eenvoud. De glas-in-loodramen, de middeleeuwse heiligenbeelden en de kleurige beschilderingen zorgen voor een heel bijzondere sfeer. Van het bestaan van deze kapel wordt voor het eerst rond 1420 melding gemaakt.

Baron Etienne van Zuylen van Nijevelt besluit rond 1890 niet alleen zijn voorvaderlijk kasteel te laten herbouwen, maar tegelijkertijd ook de kapel als slotkapel te laten restaureren. Meesterarchitect Pierre Cuypers laat eerst de resten van kapel en toren consolideren totdat in 1894 het daadwerkelijke herstel wordt gestart. Het koor en het schip worden vrijwel vanaf de grond opgebouwd, terwijl in het transept nog oud muurwerk verwerkt wordt. Het geheel wordt in neogotische stijl uitgevoerd. De restauratie van de kapel wordt in 1899 afgerond.

Tegenwoordig wordt de kapel alleen gebruikt als besloten trouwlocatie of voor speciale evenementen. Van 1 februari tot 23 april 2017 krijgt het publiek de unieke kans om dit monument te bezoeken en de bijzondere verhalen te ontdekken.

Bezoekersinformatie
De kapel is dagelijks geopend (let op uitzonderingen). Van maandag t/m vrijdag is de kapel alleen te bezoeken met een rondleiding (12:30 – 15:30 uur), deze starten op het hele en halve uur. Op zaterdag en zondag is de kapel zelfstandig te bezoeken (11:00 – 16:00 uur) en vertellen de zaalgidsen meer over de roemrijke geschiedenis van het bouwwerk. Meer info en tickets: www.kasteeldehaar.nl.

Prijzen openstelling kapel, inclusief kasteel-en park-entree

Volwassenen € 18,50
Kind 4 – 12 jaar € 12,50
Kind <4 jaar  Gratis
Museumkaart (toeslag) € 2,50

De kapel is alleen te bezoeken in combinatie met het kasteel en het park.